Initia servicios
Vostè està aquí: Inici

FUSIÓ PER ABSORCIÓ DE GJM INITIA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.U (SOCIETAT ABSORBIDA) PER PART DE GRUP GJM INITIA, S.L. (SOCIETAT ABSORBENT).
De conformitat amb el que disposa l’article 32 de la lley 3/2009, de 3 d'abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantil, es dona publicitat al projecte comú de fusió de les societats GJM INITIA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.UY. (societat absorbida) i GRUP GJM INITIA, S.L. (societat absorbent), mitjançant la seva inserció en aquesta pàgina web.
Més informació

INITIA és un grup empresarial que pretén ser referència en les activitats que desenvolupa, amb un clar objectiu de consolidació i creixement en tots els àmbits geogràfics on estigui present.
Les seves activitats s'agrupen en dos DIVISIONS:

VÍA AUGUSTA, 42 1º 1ª - 08006 BARCELONA - TEL. +34 93 160 01 08 - FAX. +34 93 117 38 67 / ;